T-kat.T-kategooria õppekava,

Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded,
ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord,
nõuded eksamisõidukile ja õppekava


* Traktor, liikurmasin ja masinrong. Vanus juhiloa saamise ajaks vähemalt 18 a.
T- kategooria koolituskursus sisaldab 50 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 10 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Masina ehitus
-Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Masina käsitsemine
-Sõit liikluses
-Sõit erioludes

Pakume õpilastele, kellel on eelnev juhtmiskogemus liiluses. (kas on pooleli jäänud õpingud B- kategoorial või õpilane sõidab rolleriga)

KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 750 EUR-i.
Lisaks pakume:
Õppematerjal 30 EUR-i.
Eksamieelne meeldetuletussõit ja traktori kasutamine TA eksamil maksab 160 EUR-i.
Esmaabi koolitus 16 tundi 50 EUR-i.
Lisasõidutund 65.- EUR-i.


* Lühendatud T- kategooria koolituskursus
(kellel on olemas eelnevalt B- kategooria juhtimisõigus)
sisaldab 25 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 5 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Masina ehitus
-Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Masina käsitsemine
-Sõit liikluses
-Sõit erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 450 EUR-i.
Lisaks pakume:
Õppematerjal 30 EUR-i.
Eksamieelne meeldetuletussõit ja traktori kasutamine TA eksamil maksab 160 EUR-i.
Lisasõidutund 65.- EUR-i.

* Lihtsustatud korras T- kategooria taotlemine
(kellel on olemas eelnevalt C-, CE, D- või DE- kategooria juhtimisõigus)
sisaldab 5 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).
1 platsisõit,
2 linnasõit,
1 eksamieelne meeldetuletussõit ja
1 kord traktori kasutamine TA riiklikul eksamil Tartus.
PAKETI MAKSUMUS 325.- EUR-i.