MEIE ÕPETAJAD


Arne Küüt, PhD

OÜ Autokoolituses A, B, C, D, T ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 32 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud, Sõiduki tundmine ja käsitsemine ning praktikumid.
Kõrgem, Volitatud Autoinsener tase 8.
EMÜ Tehnikateaduse doktor, Lektor, Tartu Rakenduslik Kolledz (VOCO), Inseneriakadeemia juht.
Omab TRAM poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Keio Küüt, MsC

OÜ Autokoolituses A, B, C, D, T ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 12 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud, Sõiduki tundmine ja käsitsemine ning praktikumid.
Kõrgem, Tehnikainsener,
EMÜ Tehnikateaduste doktorantuur, Lektor.
Omab TRAM poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Reet Paatsi, MsC

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 17 aastat
OÜ Autokoolituses loengud, ning B, C ja D- kat. õppesõit
Taksoveo korraldus ja vastutus,ökonoomika (logistika). Taksojuhi vastutus. Taksoveo teenuste eest arveldamine, kviitungid,
maksekaardid, taksomeetri käsitlemine, raadiojaamde kasutamine. Klienditeeninudse kvaliteet, ühistranspordi
seadus ja sõitjateveo eeskiri. Tööõiguse alused, autojuhi vastutus.
Tööõiguse üldpõhimõtted. Maksuseadustest tulenevad kohustused.
Tartu Ülikool, Kutseõpetaja, Riigisisene sõitjateveo eest vastutava isiku koolitus TKTL's
Omab TRAM poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.

Andres Joosepson, MsC

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 31 aastat.

OÜ Autokoolituses loengud, ning B, C, D, T ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Omab TRAM poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.
Tehnikainsener, Kutseõpetaja

Priit Marmor

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 12 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud Juhi töö- ja puhkeaeg, Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) ning B-, C-, D- ja E- kat.
õppesõit ja teooria loengud.
Alates 2009 alustas õpinguid Tartu Ülikoolis.
Kesk- eri, Kutseõpetaja
Omab TRAM poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kutsetunnistust.


Eha Aasumets, MsC

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 28 aastat.

OÜ Autokoolituses loengud: Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia.
Eesti Kutsehaigete Liit- loengud.
Kõrgem, Hüpnoterapeut- psühholoog

Üllar Läänesaar

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 27 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Sõiduki tundmine ja käsitsemine.
Kesk-eri, Alates 2009 alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, kutseõpetaja

Martin Kuusik, MsC

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 28 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Kindlustused ja vastutus QBE Kindlustuse Eesti AS koolitused TÜ Majandusteaduskond, lektor
Kõrgem , Rahandus ja krediit Kindlustusalane koolitus Allianz AG 1994-1997

Ervin Nõmme, MsC

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 31 aastat.

OÜ Autokoolituses loengud: Sõitjateveo korraldus ja vastutus, ökonoomika (logistika).
AS Go Bus- täiendavad koolitused
Tarbus OÜ- täiendavad koolitused
Kõrgem, Mehhaanikainsener

Sirje Küüt, MsC


Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 23 aastat

Tööõigus ja vastutus,ökonoomika (logistika), omahinna kujunemine, praktikumid.
Majandusarvestus- ja finantsjuhtimine, magister.


Vastavalt õpetajatele esitatud nõuetele, koolitavad ja täiendavad õpetajad ennast jooksvalt
ja iga 5 aasta tagant toimub uus kvalifikatsiooni hindamine TRAM-i poolt.