Korduma Kippuvad Küsimused


KUIDAS SAAB TASUDA KOOLITUSE EEST?
Koolitusele tulles, on võimalik koolituse eest tasuda sularahas või pangaülekandega.
Kui soovite koolituse eest tasuda pangaülekandega, siis esitab koolitaja Teile arve, mille alusel saate makse teostada.
Koolituse eest on võimalik tasuda ühes osas ja koolitajaga kokkuleppel ka osade kaupa- koolituse aja jooksul.


MIS DOKUMENT KOOLI EDUKA LÕPETAMISE PUHUL VÄLJASTATAKSE?
Kategooria kursuse lõpetamisel väljastab Autokoolitus OÜ õpilase meilile koolitunnistuse.
A-; B-; C-; D-; E- ja T- kategooria koolitunnistuse kehtivusaeg on eluaegne-e.tähtajatu.

Ametikoolituse kursuse õpatamisel väljastab Transpordiamet kas:
1. Uue juhiloa, kus on ametikoolituse kursuse läbimise kohta tehtud märge või
2. Pädevustunnistuse.

Ametikoolituse kursuse lõpetamisel väljastab Autokoolitus OÜ õpilasele vajadusel
ka eksamiprotokolli väljavõtte.
Koolituse kehtivus on lõpetamise päevast alates 5.aastat.

MIS EKSAMID ON VAJA SOORITADA, ET KOOL LÕPETADA?
B- kategooria koolitustel, on koolis teooria eksam (60 küsimust/ lubatud vigade arv 4),
ning sõiduoskuste hindamine (SOORITAS/ EI SOORITANUD)

A-, C-, D-, T- ja E- kategooria koolitustel, on koolis teooria eksam (60 küsimust ja
15 tehnilist küsimust/ lubatud vigade arv 5),
ning sõiduoskuste hindamine (SOORITAS/ EI SOORITANUD)

Ametikoolituse kursuse lõpus on teoreetiline eksam
(50 küsimust, 70% vastustest peab olema õigesti vastatud)
ja praktiline eksam (SOORITAS/ EI SOORITANUD)
Täienduskoolituse kursus lõppeb teoreetilise eksamiga.(25 küsimust, 70% vastustest peab olema õigesti vastatud)

KUIDAS ARU SAADA, ET DOKUMENT MIDA KOOL VÄLJASTATAB ON AMETLIKULT KEHTIV DOKUMENT?
Kõik dokumendid, mis väljastatakse Autokoolitus OÜ poolt allkirjastatakse digitaalselt ja saadetakse meilile.
Allkirja võivad anda selleks volitatud isikud: Arne Küüt, Sirje Küüt või Keio Küüt.

MIS SAAB, KUI KOOLI EI LÕPETA?
Kui koolituskursus läbitakse osaliselt, siis on hiljem koolitust võimalik jätkata meie koolis koolitajaga kokkuleppel sealt,
kus kool pooleli jäi- ja siis juba hetkel hinnakirjas kehtivate hindadega.

MIS SAAB SIIS, KUI MA PUUDUN VAHEPEAL KOOLIST?
Kui õpilasel ei ole võimalik koolitusel osaleda kõigil tunniplaanis ettenähtud päevadel,
siis on koolituselt puudutud päevad võimalik kuulata ära järgmise kursusega.
Siis sooritada eksam ning lõpetada kursus.
Kui aga osa kursusest saab kuulatud ja koolitus jääbki pooleli,
siis kuulatud loengute läbimise kohta väljastab kool soovi korral õiendi.

MIS SAAB, KUI HINNAKIRI ON MUUTUNUD?
Koolituse pakkumise hind kehtib KUNI 3 KUUD. Kui vahepeal hinnakiri muutub ja koolitust pole
3 kuu jooksul läbitud, siis muutub ka koolituse hind.
Kui koolituskursus läbitakse osaliselt, siis on hiljem koolitust võimalik jätkata meie koolis koolitajaga kokkuleppel sealt,
kus kool pooleli jäi- ja siis juba hetkel hinnakirjas kehtivate hindadega.

MIS SAAB SIIS, KUI SOOVIN KOOLI VAHETADA?
Kui õpilane soovib kooli vahetada, siis tehakse vahearveldus, vajadusel tagastatakse kasutamata jäänud summa
ja väljastatakse kooli poolt läbitud õppe kohta dokument e. ÕIEND,
et õpilasel oleks võimalus koolitust jätkata soovi korral teises koolis.

MIS SAAB KOOLI SISSEMAKSTUD RAHAST, KUI MA EI OLE SÕIDUTUNDE VEEL JÕUDNUD TEHA?
Kui õpilane on teooria loengud kuulanud ja soovib kooli makstud raha tagasi saada enne 1 aasta möödumist,
siis tehakse tasaarveldus kasutatud teenusest, kuid peab arvestama, et
kool esimest sissemakset ei tagasta, kui esimene sissemakse on kuni 100.- EUR-i.
Kui on aga kooli astumisest ja viimasest sõidutunnist või teooria loengust möödas 1 aasta,
siis raha ei tagastata.(v.a. erakorralised asjaolud- n. raske haigestumine)
Kui teenuse hind on hinnakirjas muutunud, siis tuleb lähtuda teenuse saamisel uuest hinnast ja
vajadusel hinnavahe kompenseerida.

MIS PUHUL ARVATAKSE MIND KOOLIST VÄLJA?
Kui kategooriat õppival õpilasel võetakse ära juhtimisõigus,
või juhtimisõiguse taotlemise õigus,
siis on koolitaja sunnitud koolituse andmise lõpetama.

RIIKLIKUD EKSAMID JA RIIGILÕIVUD TRANSPORDIAMETIS
Rahandusministeeriumile tuleb tasuda
B-kategooria eksamite ja juhiloa eest riigilõivu e-teeninduses 86.-EUR-i. või Transpordiameti büroos 92.- EUR-i.

Sooritades A+B-kategooria eksameid koos, on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 138.- EUR-i ja Transpordiameti büroos 144.- EUR-i.
C-, D-, T- või E- kategooria ühe kategooria kohta on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 138.- EUR-i ja Transpordiameti büroos 144.- EUR-i.

Kui juhil on olemas eelnevalt C1-, C-, D1- või D- kategooria
ja ta soovib teha ainult sõidueksamiga omale T- kategooria
siis on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 46.- EUR-i või Transpordiameti büroos 52.- EUR-i.

Pädevustunnistuse väljastamise eest on vaja tasuda riigilõivu Transpordiameti büroos 33.- EUR-i,
e-teeninduse kaudu seda dokumenti tellida veel ei saa.

Juhiloa vahetuse eest on vaja tasuda riigilõivu e-teeninduses 20.-EUR-i. või Transpordiameti büroos 26.- EUR-i.

ALATES 01.07.2024 riigilõivud muutuvad!

Kui riigilõivu makstakse kellegi teise eest, tuleb selgitusse märkida kelle eest
(nimi ja isikukood) ja millise toimingu eest riigilõiv tasuti.
Riigilõivu makse saaja Rahandusministeerium:
EE891010220034796011, viitenumber 10601008006990, SEB
EE932200221023778606, viitenumber 10601008006990, Swedbank
EE403300333416110002, viitenumber 10601008006990, Danske Bank A/S Eesti Filiaal

KUI PALJU MAKSAVAD KOOLI EKSAMID?
Esimene kooli teooria eksam on tasuta.
Korduv kooli teooria eksam maksab 10.- EUR-i.
Esmane sõiduoskuste hindamine (kooli sõidueksam) toimub viimasel sõidutunnil.
Korduv sõiduoskuste hindamine (kooli sõidueksam)
maksab olenevalt kategooriast, 1 sõidutunni hinna.

KUIDAS LAHENDATAKSE VAIDLUSED?
Autokoolitus OÜ lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kui pooled kokkuleppele ei jõua, lahendatakse vaidlus seaduses sätestatud korras.

KAS MUL ON VÕIMALIK ANDA KA TAGASISIDET SAADUD KOOLITUSE KOHTA?
Koolituse lõpus viiakse läbi, õppijate tagasisideküsitlus.
Küsitluses osalemine on vabatahtlik.
Küsitlust viime läbi, et teada saada nii ettevõtte kui ka töötajate tugevad ja parandamist vajavad küljed.
Koolitaja kasutab küsitluste vastuseid üksnes küsitluse tulemuste analüüsimiseks ja neid ei avaldata ega edastata mitte seotud osapooltele.