Info ja registreerimine koolitusteleTEGEVUSALAD


* A1-, A2-, A-, B-, C-, CE-, D- ja T- kategooria mootorsõidukijuhtide koolituskursused
* Ametikoolitus ja täienduskoolitus. Tasu eest töötavate veoautojuhtide, bussijuhtide ja taksojuhtide koolituskursused.
* FIE Taksoveo eest vastutava isiku koolituskursus* Töö- ja puhkeaja loengud logistikutele, vedude korraldajatele, ettevõtte juhtidele

MEIE ÕPETAJAD


Tiit Ratnik

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 38 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud Töökeskkond ja liiklusohutus, autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) ning A, B, C, D ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Kesk- eri, Kutseõpetaja

Andres Joosepson

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 28 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud, ning B, C, D, T ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Kõrgem, Tehnikainsener, Kutseõpetaja

Priit Marmor

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 9 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud Juhi töö- ja puhkeaeg, Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) ning B, C, D ja E- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Kesk- eri, Kutseõpetaja

Arne Küüt

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 29 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud, Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) ning A, B, C, D, E ja T- kat. õppesõit ja teooria loengud.
Kõrgem, Tehnikainsener EMÜ Veotehnika dotsent, Kutseõpetaja

Reet Paatsi

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 14 aastat
Taksoveo korraldus ja vastutus,ökonoomika (logistika). Taksojuhi vastutus. Taksoveo teenuste eest arveldamine, kviitungid, maksekaardid, taksomeetri käsitlemine, raadiojaamde kasutamine. Klienditeeninudse kvaliteet, ühistranspordi seadus ja sõitjateveo eeskiri. Tööõiguse alused, autojuhi vastutus. Tööõiguse üldpõhimõtted. Maksuseadustest tulenevad kohustused.
Kõrgharidus,Mg, Riigisisene sõitjateveo eest vastutava isiku koolitus TKTL's

Eha Aasumets

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 19 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia. Eesti Kutsehaigete Liit- loengud.
Kõrgem, Hüpnoterapeut- psühholoog

Üllar Läänesaar

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 23 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Sõiduki tundmine ja käsitsemine.
Kesk-eri, Alates 2009 alustas õpinguid Tartu Ülikoolis, kutseõpetaja

Martin Kuusik

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 24 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Kindlustused ja vastutus QBE Kindlustuse Eesti AS koolitused TÜ Majandusteaduskond, lektor
Kõrgem , Rahandus ja krediit Kindlustusalane koolitus Allianz AG 1994-1997

Ervin Nõmme

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 25 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud: Sõitjateveo korraldus ja vastutus, ökonoomika (logistika). AS Go Bus- täiendavad koolitused Tarbus OÜ- täiendavad koolitused
Kõrgem, Mehhaanikainsener

Keio Küüt

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 6 aastat.
OÜ Autokoolituses loengud, Sõiduki tundmine ja käsitsemine ning praktikumid.
Kõrgem, Tehnikainsener, EMÜ Tehnikateaduse doktorantuur

Sirje Küüt

Lektori töökogemus koolitatavas valdkonnas - 19 aastat
Tööõigus ja vastutus,ökonoomika (logistika),omahinna kujunemine, praktikumid.
Majandusarvestus- ja finantsjuhtimine, magister.

KOOLITUSTELE REGISTREERIMINE:
telefonil 551 0710, E-P kl.08.00 - 20.00
kooli juures tööpäeviti kl. 14.00 - 17.00
või e-posti teel: info@autokoolitus.ee


Kategooria õppel A-, B-, C-, D-, CE ja T-kategooria kursusele registreerimiseks vajalikud dokumendid juhiloa taotlejale:
* pass (EV kodanik või elamisluba),
* mootorsõidukijuhi mootorsõidukijuhi tervisetõend ehk OTSUS GRUPP 1 ja GRUPP 2 (töötavale juhile) perearstilt või arstlikust komisjonist,
* mootorsõiduki juhiluba (täiendusõppe korral),
* esmase juhiloa taotleja peab läbima koolituse jooksul, või olema läbinud viimase 5 a. jooksul
MOOTORSÕIDUKIJUHI ESMAABIKOOLITUSE KURSUSE (16 h).

Ametikoolitusele ja täienduskoolitusele registreerimiseks vajalikud dokumendid:
* mootrosõidukijuhiluba,
* isikut tõendav dokument,
* mootorsõidukijuht peab omama kehtivat tervisetõendit
juhiloal olevate kategooriate kohta või Otsus GRUPP1 (juht)ja GRUPP2 (töötav e. kutseline juht).


KOOLI KURSUSE LÕPETAMINE:
Kategooria kursuse lõpetamisel ja ametikoolituse kursuse lõpetamisel väljastab Autokoolitus OÜ õpilasele koolitunnistuse.


RIIKLIKUD EKSAMID JA RIIGILÕIVUD MAANTEEAMETIS:
Rahandusministeeriumile tuleb tasuda
B-kategooria eksamite ja juhiloa eest riigilõivu e-teeninduses 86.-EUR-i. või Maanteeameti büroos 92.- EUR-i.

Sooritades A+B-kategooria eksameid koos, on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 138.- EUR-i ja Maanteeameti büroos 144.- EUR-i.
C-, D-, T- või E- kategooria ühe kategooria kohta on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 138.- EUR-i ja Maanteeameti büroos 144.- EUR-i.

Kui juhil on olemas eelnevalt C1-, C-, D1- või D- kategooria
ja ta soovib teha ainult sõidueksamiga omale T- kategooria
siis on riigilõivu vaja tasuda vastavalt
e-teeninduses 46.- EUR-i või Maanteeameti büroos 52.- EUR-i.

Ametikoolituse tunnistuse väljastamise eest on vaja tasuda riigilõivu 33.- EUR-i


Kui riigilõivu makstakse kellegi teise eest, tuleb selgitusse märkida kelle eest
(nimi ja isikukood) ja millise toimingu eest riigilõiv tasuti.
Riigilõivu makse saaja Rahandusministeerium:
EE891010220034796011, viitenumber 10601008006990, SEB
EE932200221023778606, viitenumber 10601008006990, Swedbank
EE403300333416110002, viitenumber 10601008006990, Danske Bank A/S Eesti Filiaal


Autokoolitus OÜ aadress on:
Kreutzwaldi 56/3, 51014 Tartu linn

Meie kontor avatud tööpäeviti kell 14.00 - 17.00
Telefonile: 551 0710 vastatakse E-P 08.00 - 20.00
SEB Pank a/a EE901010102001044005
e-post: info@autokoolitus.ee
Kontaktisik: Sirje Küüt,
Autokoolitus OÜ, juhataja