C-kat.C-kategooria õppekava
C1-kategooria õppekava

* Veoauto üle 7500 kg. Vanus juhiloa saamise ajaks vähemalt 21a.
Omab vähemalt 1a. kas B-, BC1- või C1 kat. auto juhtimisõigust.

C- kategooria koolituskursus sisaldab 20 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 10 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Sõiduki tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Sõiduki käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 630 EUR-i.
Lisaks pakume:
Testide lahendamine veebis 4 nädalat, maksab 20.- EUR-i
Õppematerjal 18 EUR-i.(LE, Veoauto Õpik)
Lisasõidutund 51 EUR-i.
Auto kasutamine TA eksamil, koos 1 eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 102.- EUR-i.
Auto kasutamine TA eksamil, koos 2 eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 153.- EUR-i.


C1 -> C

Omab vähemalt BC1- või C1 kat. auto juhtimisõigust.

C1 -> C kategooria koolituskursus sisaldab 10 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 5 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Sõiduki tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Sõiduki käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 380 EUR-i.
Lisaks pakume:
Testide lahendamine veebis 4 nädalat, maksab 20.- EUR-i
Õppematerjal 31 EUR-i.
Lisasõidutund 51 EUR-i.

Auto kasutamine TA eksamil, koos 1 eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab:102 EUR-i.
Auto kasutamine TA eksamil, koos 2 eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 138.- EUR-i.