Autojuhi ameti- ja täiendkoolitusAutojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.
Kui huvitab kiirendatud ametikoolituse kursus 70 tundi, BUSSIJUHTIDELE JA VEOAUTOJUHTIDELE
siis plaanime kursusega alustada 14.02.2018, kell 17.00.* Pakume võimalust logistikutele, vedude korraldajatele, ettevõtte juhtidele kuulata 18.02.2018, kell 13.30 - 18.00 loengut JUHI TÕÖ- JA PUHKEAEG (koolituse maksumus 35.- eurot)


Ametikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab olema vähemalt kaks aastat käes olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus)
Taksojuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama oma Maanteeameti ARK-osakonna poolt väljastatud taksojuhi kutsetunnistuse)


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,Ametikoolituse seadus ja õppekavad
*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 2,5 nädalat (päevases õppevormis)

Koolituskursus sisaldab 70 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Kiirendatud ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 250 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-i


*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab nädala keskel ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 130 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-i

*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab nädala keskel ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 130 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-i