Autojuhi ameti- ja täiendkoolitus
Ametikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama koolitajale oma Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistuse, pädevustunnistuse või juhiloa,
kust on eelnevalt läbitud koolituse kohta info väljaloetav
)NB! ERISUS!!!
35 tunnisele ametikoolituse täiendusõppe kursusele saab tulla,
ka juht kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
enne 2009. aasta 10. septembrit.


INFOKS!!!
Kui õpilasel ei ole võimalik koolitusel osaleda kõigil tunniplaanis ettenähtud päevadel,
siis on koolituselt puudutud päevad võimalik kuulata ära järgmise kursusega
ja siis sooritada eksam ning lõpetada kursus.
Kui aga osa kursusest saab kuulatud ja koolitus jääb pooleli,
siis kuulatud loengute läbimise kohta väljastab kool soovi korral õiendi.


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,ALATES 01.01.2019 kehtib UUS AUTOVEOSEADUS
ALATES 15.06.2018 kehtib AMETIKOOLITUSE SEADUS

Ametikoolituse õppekavad kinnitatud 27.11.2018 ja väljastatud TEGEVUSLUBA Nr: AAK000020


Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
MKM ja Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Koolituskursus sisaldab 130 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja
10 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Kiirendatud ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1450.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1450.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)


NB! ERISUS!!!
Kui juht on eelnevalt kutseline autojuht ja omab antud veoliigi kohta juba kutsetunnistust,
siis on tal võimalik uue veoliigi ametikoolituse kursus läbida lühendatud vormis.
Koolituskursus sisaldab 32,5 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 2,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min)

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga.
kursuse kestus on u. 1 kuu, Grupi suurus 10- 25 õpilast.
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE LÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS 280.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)


*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab kolmapäeva õhtul kell 17:00 ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6, II korrus, Tartus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 150 EUR-i (hind koos k/m-ga).
ALATES: 01.02.2020 KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS: 160 EUR-i (hind koos k/m-ga).


*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab neljapäeva hommikul kell 09.00 ja
kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 150 EUR-i.(hind koos k/m-ga)


ALATES: 01.02.2020 KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS: 160 EUR-i (hind koos k/m-ga).


*BUSSIJUHI JA VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab tavaliselt
kolmapäeva õhtul kell 17:00
ja kestab kuni nädala lõpuni. Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, korpus 6, II korrus, Tartus

Koolituskursus sisaldab 40 tundi teooriaõpet + eksam (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 200 EUR-i.(hind koos k/m-ga)
ALATES: 01.02.2020 KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS: 210.- EUR-i (hind koos k/m-ga).
BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN VEEBRUAR 2020(35 TUNDI)

Koolitusel osaleb kuni 25 õpilast

Kolmapäev 19.02.2020 Kreutzwaldi 56/6, II korrus
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika
Neljapäev 20.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused
Reede 21.02.2020 loeng toimub aadressil: Kreutzwaldi 56, 4 korrus, auditoorium A-401
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused
Laupäev 22.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine
Pühapäev 23.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg),
16.20 EKSAM Kreutzwaldi 56, II korrus,auditoorium A-204Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204 Tartus
VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN VEEBRUAR 2020 (35 TUNDI)

Koolitusel osaleb kuni 25 õpilast

Neljapäev 20.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused
Reede 21.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, 4 korrus, auditoorium A-401
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused
Laupäev 22.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine
Pühapäev 23.02.2020 loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg)
16.20 EKSAM Kreutzwaldi 56, II korrus, auditoorium A-204