Autojuhi ameti- ja täiendkoolitusAmetikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama koolitajale oma Maanteeameti poolt väljastatud kehtiva kutsetunnistuse)


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,ALATES 01.06.2018 kehtib UUS AUTOVEOSEADUS

Ametikoolituse õppekavad (kehtivad kuni 28.11.2018):


1. Bussijuhi:

2. Veoautojuhi:

Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 2,5 nädalat (päevases õppevormis)

Koolituskursus sisaldab 70 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Kiirendatud ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56/3, Tartu
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 290 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-i


*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab nädala keskel ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56/3, Tartu
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 130 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-i

*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab nädala keskel ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56/3, Tartu
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 130 EUR-i.
Raamat: Ametikoolituse meelespea: 5 EUR-iBUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN

Koolitusel osaleb 6 õpilast

Teisipäev 13.11.2018
14.00 Koolitusele registreerumine

Laupäev 17.11.2018
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
14.00 - 15.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar

Pühapäev 18.11.2018
09.00 - 10.30 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik
10.30 - 12.00 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik
12.30 - 13.00 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik

Neljapäev 22.11.2018
09.00 - 10.30 Vedude korraldus, ökonoomika, Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus, Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus, Priit Marmor
14.00 - 15.30 Vedude korraldus, Priit Marmor
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme
18.45 - 20.15 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme
20.15 - 21.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme

Reede 23.11.2018
11.30 - 14.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, Tiit Ratnik
14.35 - 17.35 Tööõiguse alused ja autojuhi vastutus, Reet Paatsi
17.45 - 20.45 Kindlustused, Martin Kuusik

Laupäev 24.11.2018
09.00 - 10.30 Tööõiguse alused, Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõiguse alused, Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
14.00 - 15.30 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
15.45 - 17.15 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
17.15 - 18.45 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets

Pühapäev 25.11.2018
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
12.30 - 18.45 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg), Priit Marmor

Esmaspäev 26.11.2018
09.00 - 10.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme
10.30 - 12.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme
12.30 - 14.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme
14.00 - 15.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika, Ervin Nõmme

Teisipäev 27.11.2018
14.00 - 15.30 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
15.30 - 17.00 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
17.10 - 17.55 EKSAM (Kreutzwaldi 56/3)


VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN

Koolitusel osaleb 18 õpilast


Teisipäev 13.11.2018
14.00 Koolitusele registreerumine

Laupäev 17.11.2018
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
14.00 - 15.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar

Pühapäev 18.11.2018
09.00 - 10.30 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik
10.30 - 12.00 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik
12.30 - 13.00 Vedude korraldus- meeriku praktikum, Tiit Ratnik
13.15 - 14.00 Vedude korraldus- koorma kinnituse praktikum õppeväljakul, Tiit Ratnik
14.00 - 14.45 Vedude korraldus- koorma kinnituse praktikum õppeväljakul, Tiit Ratnik
14.45 - 15.30 Vedude korraldus- koorma kinnituse praktikum õppeväljakul, Tiit Ratnik

Neljapäev 22.11.2018
09.00 - 10.30 Vedude korraldus, ökonoomika, Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus, Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus, Priit Marmor
14.00 - 15.30 Vedude korraldus, Priit Marmor

Reede 23.11.2018
08.00 - 09.30 Autovedude korraldus ja logistika, Tiit Ratnik
09.30 - 11.00 Autovedude korraldus ja logistika, Tiit Ratnik
11.30 - 14.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, Tiit Ratnik
14.35 - 17.35 Tööõiguse alused ja autojuhi vastutus, Reet Paatsi
17.45 - 20.45 Kindlustused, Martin Kuusik

Laupäev 24.11.2018
09.00 - 10.30 Tööõiguse alused, Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõiguse alused, Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
14.00 - 15.30 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
15.45 - 17.15 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
17.15 - 18.45 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets

Pühapäev 25.11.2018
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine, Üllar Laanesaar
12.30 - 18.45 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg), Priit Marmor

Teisipäev 27.11.2018
14.00 - 15.30 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
15.30 - 17.00 Liiklus-, teenindus ja suhtlemispsühholoogia, Eha Aasumets
17.10 - 17.55 EKSAM (Kreutzwaldi 56/3)