Autojuhi ameti- ja täiendkoolitus
Ametikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama koolitajale oma Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistuse, pädevustunnistuse või juhiloa,
kust on eelnevalt läbitud koolituse kohta info väljaloetav
)NB! ERISUS!!!
35 tunnisele ametikoolituse täiendusõppe kursusele saab tulla,
ka juht kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
enne 2009. aasta 10. septembrit.


INFOKS!!!
Kui õpilasel ei ole võimalik koolitusel osaleda kõigil tunniplaanis ettenähtud päevadel,
siis on koolituselt puudutud päevad võimalik kuulata ära järgmise kursusega
ja siis sooritada eksam ning lõpetada kursus.
Kui aga osa kursusest saab kuulatud ja koolitus jääb pooleli,
siis kuulatud loengute läbimise kohta väljastab kool soovi korral õiendi.


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,ALATES 01.01.2019 kehtib UUS AUTOVEOSEADUS
ALATES 15.06.2018 kehtib AMETIKOOLITUSE SEADUS

BJ - KK lühendatud 35t õppekava
BJ - KK 140t õppekava
BJ - TK 35t õppekava
VJ - KK lühendatud 35t õppekava
VJ - KK 140t õppekava
VJ - TK 35t õppekava

Ametikoolituse õppekavad kinnitatud 27.11.2018 ja väljastatud TEGEVUSLUBA Nr: AAK000020


Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
MKM ja Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab:
Koolituskursus sisaldab 130 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja
10 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1400.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1400.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

Võimalik on koolitust läbida ka uhendatud õppena. Sellisel juhul on õppeperiood
ja praktikale suunamine individuaalne. Oppeperiood sõltub siis eksamite sooritamise aegadest MNT-s ja
praktika perioodist vedaja juures.
KURSUS algab:
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).


NB! ERISUS!!!
Kui juht on eelnevalt kutseline autojuht ja omab antud veoliigi kohta juba kutsetunnistust,
siis on tal võimalik uue veoliigi ametikoolituse kursus läbida lühendatud vormis.
Koolituskursus sisaldab 32,5 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 2,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min)

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga.
kursuse kestus on u. 1 kuu, Grupi suurus 10- 25 õpilast.
*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE KIIRENDATUD LÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS on: 400.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

*VEOAUTOJUHI-või BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE LÜHENDATUD KURSUS
KURSUS algab:

140 tundi Bussijuhi
kiirendatud ametikoolituse
lühendatud koolituse tunniplaan

kell Esmaspäev 23.11.2020 Õppejõud
08.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 15.45 Vedude korraldus (praktikum- hindamine) Priit Marmor

kell Teisipäev 24.11.2020 Õppejõud (veoautojuhid) ÕPPEVÄLJAKUL
09.00 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Tiit Ratnik
10.30 - 13.00 Vedude korraldus (praktikum- hindamine Tiit Ratnik
kell Neljapäev 26.11.2020 Õppejõud (bussijuhid)
09.00 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nõmme
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nõmme
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nõmme
14.00 - 16.15 Vedude korraldus (praktikum- hindamine Ervin Nõmme

kell Reede 27.11.2020 Õppejõud
09.00 - 10.30 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

kell Laupäev 28.11.2020 Õppejõud
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
14.00 - 16.15 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar

kell Puhapäev 29.11.2020 Õppejõud
09.00 - 10.30 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets
10.30 - 12.00 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets
12 10 EKSAM ja praktika läbimise hindamine komisjon

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2009, või bussijuhile, kellel on D1- või D- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2008 ja eelnev kutsetunnistus puudub)
Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus Oõ-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab:15.12.2020, kell 14:00
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Kooli teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 900.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 900.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)


*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD ÜHENDATUD AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria eksamid veel Maanteeametis sooritamata,
kuid kategooria koolitus on labitud ja koolitunnistus olemas.

Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus Oõ-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUSE toimub: 15.12.2020 - 30.01.2020
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Kooli eooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSE ÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS 900.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE ÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS 900.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

15.detsember, AMETIKOOLITUS- 140 tundi
Ametikoolitus juhtidele, kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba peale 2008. aasta 10. septembrit voi
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
peale 2009. aasta 10. septembrit.
Koolituse maht: 74 tundi koolis, 56 tundi ettevottes ja 10 soidutundi koolis.
(kursus loppeb siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja soidud soidetud)
--
AMETIKOOLITUS- LISA VEOLIIGINA (tapsustada koolitajaga algusaeg)
Ametikoolitus juhtidele, kellel on olemas juba
kas veoautojuhi voi bussijuhi ametikoolituse tunnistus, aga on vaja ka uut
veoliiki. Koolituse maht 32,5 tundi teooriat ja 2,5 tundi soitu.
--
14.detsember, algab bussijuhtide ja
veoautojuhtide KIIRENDATUD UHENDATUD AMETIKOOLITUS KOOS KATEGOORIA OPPEGA!
140 tundi AMETIKOOLITUST JA KATEGOORIA TUNNID LISAKS
See on kursus neile, kes ei ole veel omandanud C-, cE- või D- kategooriat
on juba koolitusega alustanud ja soovivad
hakata labima ka jooksvalt nii kategooria koolitust kui ka ametikoolituse kursust.
Koolituse kursuse pikkus soltub MNT eksami aegadest,
teooria loengute labimise aegadest ja
praktika pikkusest ettevottes.

*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab kolmapäeva õhtul kell 17:00 ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6, II korrus, Tartus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 180 EUR-i (hind koos k/m-ga).*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab neljapäeva hommikul kell 09.00 ja
kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 180 EUR-i.(hind koos k/m-ga)


*BUSSIJUHI JA VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab tavaliselt
kolmapäeva õhtul kell 17:00
ja kestab kuni nädala lõpuni. Grupi suurus 10- 25 õpilast.


Koolituskursus sisaldab 40 tundi teooriaõpet + eksam (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 220 EUR-i.(hind koos k/m-ga)


BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE TUNNIPLAAN DETSEMBER 2020(35 TUNDI)
loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56,korpus 6, II korrus

Kolmapäev 16.12.2020
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika

Neljapäev 17.12.2020
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused

Reede 18.12.2020
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.12.2020
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.12.2020
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg),
16.20 EKSAM Kreutzwaldi 56,korpus 6, II korrus


VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE TUNNIPLAAN DETSEMBER 2020 (35 TUNDI)
loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56,korpus 6, II korrus

Neljapäev 17.12.2020
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused

Reede 18.12.2020
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.12.2020
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.12.2020
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg)
16.20 EKSAM Kreutzwaldi 56,korpus 6, II korrus

140 tundi Bussijuhi
kiirendatud ametikoolituse
koolituse tunniplaani

kuupäevad paneme paika õpilastega kursuse alguses