Autojuhi ameti- ja täiendkoolitus
Ametikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama koolitajale oma Transpordiameti poolt väljastatud kutsetunnistuse, pädevustunnistuse või juhiloa,
kust on eelnevalt läbitud koolituse kohta info väljaloetav
)NB! ERISUS!!!
35 tunnisele ametikoolituse täiendusõppe kursusele saab tulla,
ka juht kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
enne 2009. aasta 10. septembrit.


INFOKS!!!
Kui õpilasel ei ole võimalik koolitusel osaleda kõigil tunniplaanis ettenähtud päevadel,
siis on koolituselt puudutud päevad võimalik kuulata ära järgmise kursusega
ja siis sooritada eksam ning lõpetada kursus.
Kui aga osa kursusest saab kuulatud ja koolitus jääb pooleli,
siis kuulatud loengute läbimise kohta väljastab kool soovi korral õiendi.


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,Kehtiv UUS AUTOVEOSEADUS
Kehtiv AMETIKOOLITUSE SEADUS
Määruse (EÜ) nr 561/2006 selgitus, et aidata ühtlustatult teostada teel korraldatavaid kontrolle

BJ - KK lühendatud 35t õppekava
BJ - KK 140t õppekava
BJ - TK 35t õppekava
VJ - KK lühendatud 35t õppekava
VJ - KK 140t õppekava
VJ - TK 35t õppekava

Ametikoolituse kursuste läbiviimiseks on väljastatud TEGEVUSLUBA Nr: AAK000020


Ametikoolituse loengud on ainult EESTI keeles
Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
MKM ja Transpordimeti poolt.

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab: 11.06 ja 16.07, kell 14:00. Kursuse pikkus 1-1,5 kuud.
Koolituskursus sisaldab 130 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja
10 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS ON: 1650.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui soovite praktikakohta kooli poolt)
BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS ON: 1050.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui omal on praktikakoht olemas)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1650.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui soovite praktikakohta kooli poolt)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1050.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui omal on praktikakoht olemas)


*BUSSIJUHI ja *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab: 11.06 ja 16.07.2024, kell 14:00
Koolituskursus sisaldab 162,5 tundi teooriaõpet ja praktikume(tunni pikkus 45 min) ja
12,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumid toimuvad praktikabaasis ja autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

KURSUS algab:11.06.2024, kell 14:00
BUSSIJUHI JA VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS koos tehes on: 2206.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

Võimalik on koolitust läbida ka uhendatud õppena. Sellisel juhul on õppeperiood
ja praktikale suunamine individuaalne. Oppeperiood sõltub siis eksamite sooritamise aegadest Transpordiametis ja
praktika perioodist vedaja juures.
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).


NB! ERISUS!!!
*VEOAUTOJUHI-või BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE LÜHENDATUD KURSUS
KURSUS
Kui juht on eelnevalt kutseline autojuht ja omab antud veoliigi kohta juba kutsetunnistust,
siis on tal võimalik uue veoliigi ametikoolituse kursus läbida lühendatud vormis.
Koolituskursus sisaldab 32,5 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 2,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min)

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga.
kursuse kestus on u. 1 kuu, Grupi suurus 10- 25 õpilast.
*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE KIIRENDATUD LÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS on: 510.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
Kursuse pikkus minimaalselt 7 päeva.
KURSUS alguse kohta info koolist.*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2009, või bussijuhile, kellel on D1- või D- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2008 ja eelnev kutsetunnistus puudub)
Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus OÜ-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
(kursuse pikkus 1-1,5 kuud ja kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ning sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS ON: 1650.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui soovite praktikakohta kooli poolt)
BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS ON: 1050.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui omal on praktikakoht olemas)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1650.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui soovite praktikakohta kooli poolt)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1050.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) (kui omal on praktikakoht olemas)


*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD ÜHENDATUD AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria eksamid veel Transpordiametis sooritamata,
kuid kategooria koolitus on labitud ja koolitunnistus olemas.

Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus Oü-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis. Eksamiaeg lepitakse kokku koolitajaga.
Kursuse pikkus minimaalselt 1 kuu ja kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud,
C1-; C-; D1- või D-kategooria riiklik sõidueksam sooritatud, praktika sooritatud ning sõidud sõidetud)


Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel reaalajas veebiõppena.
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1


AMETIKOOLITUSE KURSUS- 140 tundi.
Ametikoolitus juhtidele, kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba peale 2008. aasta 10. septembrit voi
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
peale 2009. aasta 10. septembrit.
Koolituse maht: 74 tundi koolis, 56 tundi ettevõttes ja 10 sõidutundi koolis.
(Kursuse pikkus 1 kuu, kursus loppeb siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja soidud soidetud)
Eksamiaeg lepitaksekokku koolitajaga.
--
AMETIKOOLITUS- LISA VEOLIIGINA. Kursuse pikkus minimaalselt 7 päeva, Koolitus alustab 27.05.2024, kell 09:00
Ametikoolitus juhtidele, kellel on olemas juba
kas veoautojuhi või bussijuhi ametikoolituse tunnistus, aga on vaja ka uut
veoliiki. Koolituse maht 32,5 tundi teooriat ja 2,5 tundi soitu.
KURSUSE MAKSUMUS 510.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
--

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD UHENDATUD AMETIKOOLITUS KOOS KATEGOORIA OPPEGA!
140 tundi AMETIKOOLITUST JA KATEGOORIA TUNNID LISAKS
See on kursus neile, kes ei ole veel omandanud C-, cE- või D- kategooriat
on juba koolitusega alustanud ja soovivad
hakata labima ka jooksvalt nii kategooria koolitust kui ka ametikoolituse kursust.
Koolituse kursuse pikkus soltub TRAM eksami aegadest,
teooria loengute labimise aegadest ja
praktika pikkusest ettevottes.
KURSUS algab:10.06.2024, kell 17:00

*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab tavaliselt kolmapäeva õhtul kell 17:00 ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 244 EUR-i (hind koos k/m-ga).


*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab neljapäeva hommikul kell 09.00 ja
kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis

KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 244 EUR-i.(hind koos k/m-ga)*BUSSIJUHI - JA VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus üheaegselt tehes alustab tavaliselt
kolmapäeva õhtul kell 17:00
ja kestab kuni nädala lõpuni. Grupi suurus 10- 25 õpilast.


Koolituskursus sisaldab 40 tundi teooriaõpet + eksam (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis

KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 285 EUR-i (hind koos k/m-ga).
BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE JUUNI 2024(35 TUNDI)
Loengud vastavalt tunniplaanile toimuvad KLASSIS kontaktoppena!

Kolmapäev 12.06.2024
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme

Neljapäev 13.06.2024
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused Reet Paatsi

Reede 14.06.2024
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused Keio Küüt

Laupäev 15.06.2024
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika Üllar Läänesaar
12.30 - 16.15 Sõiduki sä ä stlik kasutamine Üllar Läänesaar

Pühapäev 16.06.2024
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika Priit Marmor
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg) Priit Marmor
16.20 EKSAM

VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE JUUNI 2024(35 TUNDI)
Loengud vastavalt tunniplaanile toimuvad KLASSIS kontaktoppena!

Neljapäev 13.06.2024
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused Reet Paatsi

Reede 14.06.2024
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus Keio Küüt
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused Keio Küüt

Laupäev 15.06.2024
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika Üllar Läänesaar
12.30 - 16.15 Sõiduki sä ä stlik kasutamine Üllar Läänesaar

Pühapäev 16.06.2024
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika Priit Marmor
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg) Priit Marmor
16.20 EKSAM

JUUNI 2024 (140 tundi)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN

74 loengutundi
56 praktikatundi
10 sõidutundi

Teisiapäev 11.06.2024
14:00 Kooli algus, info

Neljapäev 13.06.2024
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused Reet Paatsi

Reede 14.06.2024
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus Priit Marmor
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused Keio Küüt

Laupäev 15.06.2024
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika Üllar Läänesaar
12.30 - 16.15 Sõiduki sä ä stlik kasutamine Üllar Läänesaar

Pühapäev 16.06.2024
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika Priit Marmor
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg) Priit Marmor
PRAKTIKALE JA SOITUDESSE SUUNAMINE Sirje Küüt

PRAKTIKUMID õppeväljakul:
Esmaspäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

Teisipäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
14.00 - 16.15 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar

Kolmapäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.15 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor

Reede õppeväljakul
09.00 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
10.30 - 12.50 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 15.30 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets
15.30 - 17.00 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets

EKSAM- kokku leppida koolitajaga.
JUUNI 2024 (140 tundi)
BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN

74 loengutundi
56 praktikatundi
10 sõidutundi

Teisipäev 11.06.2024
14:00 Kooli algus, info

Kolmapäev 12.06.2024
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme

Neljapäev 13.06.2024
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused Reet Paatsi

Reede 14.06.2024
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused Keio Küüt

Laupäev 15.06.2024
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika Üllar Läänesaar
12.30 - 16.15 Sõiduki sä ä stlik kasutamine Üllar Läänesaar

Pühapäev 15.06.2024
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika Priit Marmor
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg) Priit Marmor
PRAKTIKALE JA SOITUDESSE SUUNAMINE Sirje Küüt

PRAKTIKUMID õppeväljakul:
Esmaspäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsühholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

Teisipäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar
14.00 - 16.15 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine Üllar Läänesaar

Kolmapäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.15 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor

Neljapäev õppeväljakul
09.00 - 10.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme
10.30 - 12.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme
12.30 - 14.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme
14.00 - 16.15 Sõitjateveo korraldus ja logistika Ervin Nõmme

Reede õppeväljakul
14.00 - 15.30 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets
15.30 - 17.00 Teenindus ja suhtlemispsühholoogia Eha Aasumets

EKSAM- kokku leppida koolitajaga.