Autojuhi ameti- ja täiendkoolitus
Ametikoolitamise eesmärk on:
1) autojuhi ametialane ettevalmistamine tööamiseks autojuhina tasu eest;
2) põhjalike teadmiste ja oskuste andmine käesolevas õppekavas toodud
teemad mahus;
3) ohutute ja keskkonna säästlike hoiakute kujundamine autojuhina töötamiseks.

Täienduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.


Veoautojuhi ja bussijuhi täienduskoolitusele tulles (peab juht esitama koolitajale oma Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistuse, pädevustunnistuse või juhiloa,
kust on eelnevalt läbitud koolituse kohta info väljaloetav
)NB! ERISUS!!!
35 tunnisele ametikoolituse täiendusõppe kursusele saab tulla,
ka juht kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
enne 2009. aasta 10. septembrit.


INFOKS!!!
Kui õpilasel ei ole võimalik koolitusel osaleda kõigil tunniplaanis ettenähtud päevadel,
siis on koolituselt puudutud päevad võimalik kuulata ära järgmise kursusega
ja siis sooritada eksam ning lõpetada kursus.
Kui aga osa kursusest saab kuulatud ja koolitus jääb pooleli,
siis kuulatud loengute läbimise kohta väljastab kool soovi korral õiendi.


Ameti- ja täienduskoolitus veoliikidena:

* Veostevedu: C- või C1-kategooria auto või C1E-, CE-kategooria autorongiga,

* Sõitjatevedu: D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria autorongiga,ALATES 01.01.2019 kehtib UUS AUTOVEOSEADUS
ALATES 15.06.2018 kehtib AMETIKOOLITUSE SEADUS

BJ - KK lühendatud 35t õppekava
BJ - KK 140t õppekava
BJ - TK 35t õppekava
VJ - KK lühendatud 35t õppekava
VJ - KK 140t õppekava
VJ - TK 35t õppekava

Ametikoolituse õppekavad kinnitatud 27.11.2018 ja väljastatud TEGEVUSLUBA Nr: AAK000020


Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad on kooskõlastatud ja kinnitatud
MKM ja Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab: 05.12.2022, kell 09:00
Koolituskursus sisaldab 130 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja
10 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1670.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1670.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)


*BUSSIJUHI ja *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursuse kestus on u. 1 -1,5 kuud
(päevases õppevormis) Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab:
Koolituskursus sisaldab 162,5 tundi teooriaõpet ja praktikume(tunni pikkus 45 min) ja
12,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.

Teooria loengud toimuvad aadressil: Kreutzwaldi 56 korpus 6,II korrus, Tartus
Praktikumid toimuvad praktikabaasis ja autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

KURSUS algab:05.12.2022, kell 09:00
BUSSIJUHI JA VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 2170.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

Võimalik on koolitust läbida ka uhendatud õppena. Sellisel juhul on õppeperiood
ja praktikale suunamine individuaalne. Oppeperiood sõltub siis eksamite sooritamise aegadest MNT-s ja
praktika perioodist vedaja juures.
KURSUS algab: 05.12.2022, kell 09:00
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).


NB! ERISUS!!!
*VEOAUTOJUHI-või BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE LÜHENDATUD KURSUS
KURSUS
Kui juht on eelnevalt kutseline autojuht ja omab antud veoliigi kohta juba kutsetunnistust,
siis on tal võimalik uue veoliigi ametikoolituse kursus läbida lühendatud vormis.
Koolituskursus sisaldab 32,5 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 2,5 tundi õppesõitu (tunni pikkus 45 min)

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga.
kursuse kestus on u. 1 kuu, Grupi suurus 10- 25 õpilast.
*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE KIIRENDATUD LÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS on: 500.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
KURSUS algab: 05.12.2022, kell 09:00*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2009, või bussijuhile, kellel on D1- või D- kategooria juhiloale
saadud hiljem kui 10.09.2008 ja eelnev kutsetunnistus puudub)
Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus Oõ-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
KURSUS algab:05.12.2022, kell 09:00
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.


Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel reaalajas veebiõppena.
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1070.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)PRAKTIKAKOHT OMAL OLEMAS
*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE KURSUSE MAKSUMUS 1670.- EUR-i.(hind koos k/m-ga) PRAKTIKAKOHT KOOLI POOLT


*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD ÜHENDATUD AMETIKOOLITUSE kursus
(140 tundi alustavale veoautojuhile, kellel on C1- või C- kategooria eksamid veel Maanteeametis sooritamata,
kuid kategooria koolitus on labitud ja koolitunnistus olemas.

Koolituskursus sisaldab koolis 74 tundi õpet (tunni pikkus 45 min),
10 sõidutundi Autokoolitus Oõ-s, praktikat 56 tundi enda valitud ettevõttes)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
(kursus saab lõppeda siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja sõidud sõidetud).

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Ametikoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alusedü
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.


Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel reaalajas veebiõppena.
Praktikumis toimuvad autokooli õppeväljakul: Tartumaa, Lemmatsi, Vanapapli-1

BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSE ÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS 1070.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSE ÜHENDATUD KURSUSE MAKSUMUS 1070.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)

AMETIKOOLITUSE KURSUS- 140 tundi, algab: 05.12.2022, kell 09:00
Ametikoolitus juhtidele, kellele on antud D1-, D1E-, D-, DE-kategooria
juhiluba peale 2008. aasta 10. septembrit voi
C1-, C1E-, C-, CE-kategooria juhiluba
peale 2009. aasta 10. septembrit.
Koolituse maht: 74 tundi koolis, 56 tundi ettevottes ja 10 soidutundi koolis.
(kursus loppeb siis kui loengud kuulatud, praktika sooritatud ja soidud soidetud)
--
AMETIKOOLITUS- LISA VEOLIIGINA, KURSUS algab:05.detsember, kell:09.00
Ametikoolitus juhtidele, kellel on olemas juba
kas veoautojuhi voi bussijuhi ametikoolituse tunnistus, aga on vaja ka uut
veoliiki. Koolituse maht 32,5 tundi teooriat ja 2,5 tundi soitu.
KURSUSE MAKSUMUS 500.- EUR-i.(hind koos k/m-ga)
--

*BUSSIJUHI- või *VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD UHENDATUD AMETIKOOLITUS KOOS KATEGOORIA OPPEGA!
140 tundi AMETIKOOLITUST JA KATEGOORIA TUNNID LISAKS
See on kursus neile, kes ei ole veel omandanud C-, cE- või D- kategooriat
on juba koolitusega alustanud ja soovivad
hakata labima ka jooksvalt nii kategooria koolitust kui ka ametikoolituse kursust.
Koolituse kursuse pikkus soltub TRAM eksami aegadest,
teooria loengute labimise aegadest ja
praktika pikkusest ettevottes.
KURSUS ALUSTAB: 05.12.2022, kell 09:00

*BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab kolmapäeva õhtul kell 17:00 ja kestab kuni nädala lõpuni.

Koolituskursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min)
Grupi suurus 10- 25 õpilast.

Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 210 EUR-i (hind koos k/m-ga).*VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus alustab neljapäeva hommikul kell 09.00 ja
kestab kuni nädala lõpuni.

Koolitukursus sisaldab 35 tundi teooriaõpet + eksam. (tunni pikkus 45 min).
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.
Grupi suurus 10- 25 õpilast.
Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb teoreetilise eksamiga koolis.
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 210 EUR-i.(hind koos k/m-ga)*BUSSIJUHI - JA VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE kursus üheaegselt tehes alustab tavaliselt
kolmapäeva õhtul kell 17:00
ja kestab kuni nädala lõpuni. Grupi suurus 10- 25 õpilast.


Koolituskursus sisaldab 40 tundi teooriaõpet + eksam (tunni pikkus 45 min)
ja koolituskursus lõpeb eksamiga koolis.
Koolitusele tulles antakse õpilasele ka õppematerjal.

Täienduskoolituse kursusel käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
-Tööõiguse alused
-Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
-Autovedude korraldus (logistika)
-Kindlustused
-Autojuhi vastutus
-Töökeskkond ja liiklusohutus

Kursus lõppeb praktilise ja teoreetilise eksamiga koolis.
Teooria loengud toimuvad planeeritud kuupäevadel ja kellaaegadel klassis

KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS 250 EUR-i.(hind koos k/m-ga)
BUSSIJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE NOVEMBER 2022(35 TUNDI)
Loengud vastavalt tunniplaanile toimuvad KLASSIS kontaktoppena!

Kolmapäev 16.11.2022
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika

Neljapäev 17.11.2022
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused

Reede 18.11.2022
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.11.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.11.2022
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg)
16.20 EKSAM
VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUSE TUNNIPLAAN NOVEMBER 2022 (35 TUNDI)
Loengud vastavalt tunniplaanile toimuvad KLASSIS kontaktoppena!!

Neljapäev 17.11.2022
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused

Reede 18.11.2022
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.11.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.11.2022
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg)
16.20 EKSAM


NOVEMBER 2022 (140 tundi)

74 loengutundi
56 praktikatundi
10 sõidutundi

Kolmapäev 16.11.2022
14:00 Kooli algus, info

Neljapäev 17.11.2022
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused

Reede 18.11.2022
09.00 - 12.00 Veostevedu ja koormakinnitus
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.11.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.11.2022
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg)
PRAKTIKALE JA SOITUDESSE SUUNAMINE Sirje Kyyt

PRAKTIKUMID õppeväljakul:
Esmaspäev 05.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum koolis) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Teisipäev 06.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum õppeväljakul) Priit Marmor
10.30 - 13.30 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Reede 09.12.2022
09.00 - 10.30 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

Laupäev 10.12.2022 Kreutzwaldi 56/3 dynostend
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
12.30 - 14.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
14.00 - 16.15 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine

Pühapäev 11.12.2022
09.00 - 10.30 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
10.30 - 12.00 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
12.10 PRAKTIKALE SUUNAMINE, kellel praktika tehtud, see eksamile.
12.15 EKSAM- KOMISJON (kellel praktika läbitud)
TUNNIPLAAN-VEOAUTOJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUS, lühendatud oppena(35 tundi)

32,5 loengutundi
2,5 sõidutundi

PRAKTIKUMID õppeväljakul:
Esmaspäev 05.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum koolis) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Teisipäev 06.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum õppeväljakul) Priit Marmor
10.30 - 13.30 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Reede 09.12.2022
09.00 - 10.30 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

Laupäev 10.12.2022 Kreutzwaldi 56/3 dynostend
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
12.30 - 14.00 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine
14.00 - 16.15 Sõiduki ehitus, tundmine ja käsitsemine

Pühapäev 11.12.2022
09.00 - 10.30 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
10.30 - 12.00 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
12.10 PRAKTIKALE SUUNAMINE, kellel praktika tehtud, see eksamile.
12.15 EKSAM- KOMISJON (kui sõidud sõidetud)


TUNNIPLAAN-BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUS, lühendatud oppena(35 tundi)

32,5 loengutundi
2,5 sõidutundi
PRAKTIKUMID õppeväljakul

Esmaspäev 05.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum koolis) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Neljapäev 08.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Ervin Nomme

Reede 09.12.2022
09.00 - 10.30 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi

Laupäev 10.12.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
14.00 - 16.15 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar

Pühapäev 11.12.2022
09.00 - 10.30 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
10.30 - 12.00 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
12.15 EKSAM-KOMISJON (kui sõidud sõidetud)

BUSSIJUHI KIIRENDATUD AMETIKOOLITUSE TUNNIPLAAN NOVEMBER 2022(35 TUNDI)
Loengud vastavalt tunniplaanile toimuvad KLASSIS kontaktoppena!

Kolmapäev 16.11.2022
14.00 - 14.45 Kursusele registreerimine ja sissejuhatus Sirje Kyyt

Kolmapäev 16.11.2022
17.00 - 18.30 Sõitjateveo korraldus ja logistika Reet Paatsi
18.30 - 20.00 Sõitjateveo korraldus ja logistika Reet Paatsi

Neljapäev 17.11.2022
09.00 - 10.30 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Tööõigusalased õigusaktid Reet Paatsi
12.30 - 16.15 Tööõigus ja vastutus, kindlustused Reet Paatsi

Reede 18.11.2022
12.30 - 15.30 Töökeskkond ja liiklusohutus, LE muudatused

Laupäev 19.11.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki ehitus, uuendused, õlid
10.30 - 12.00 Sõiduki ehitus, diagnostika
12.30 - 16.15 Sõiduki s ä ä stlik kasutamine

Pühapäev 20.11.2022
09.00 - 12.00 Vedude korraldus, ökonoomika
12.30 - 16.15 Vedude korraldus (töö- ja puhkeaeg),

PRAKTIKUMID õppeväljakul

Esmaspäev 05.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum koolis) Priit Marmor
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Priit Marmor
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Priit Marmor

Neljapäev 08.12.2022
09.30 - 10.30 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
10.30 - 12.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
12.30 - 14.00 Vedude korraldus (praktikum) Ervin Nomme
14.00 - 16.45 Vedude korraldus (praktikum + EKSAM) Ervin Nomme

Reede 09.12.2022
09.00 - 10.30 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
10.30 - 12.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
12.30 - 14.00 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
14.00 - 16.15 Liikluspsuhholoogia, kindlustused, vastutus Reet Paatsi
Laupäev 10.12.2022
09.00 - 10.30 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
10.30 - 12.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
12.30 - 14.00 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar
14.00 - 16.15 Sõiduki tundmine ja käsitsemine Yllar Läänesaar

Pühapäev 11.12.2022
09.00 - 10.30 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
10.30 - 12.00 Teenindus ja suhtlemispsuhholoogia Eha Aasumets
12.15 PRAKTIKALE SUUNAMINE voi kellel praktika tehtud,nendel EKSAM-komisjon