A1-kat.A1, A2 ja A-kategooria õppekava

*A1 - mootorratas kuni 125 cm3 ja kuni 11 kw,
võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kw /kg. Vanuse alammäär 16 a.

A1 katgeooria koolituskursus sisaldab 28 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 12 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Mootorratta tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Mootorratta käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS: 450.-
Õppematerjal 15 EUR-i.

Mootorratta kasutamine TA eksamil, koos eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 70.- EUR-i.

A2-kat.*A2 - mootorratas kuni 35 kw või erivõimsus kuni 0,2 kw/kg
või ei ole ümber ehitatud sõidukist,
mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur. Vanuse alammäär 18 a.

A2- kategooria koolituskursus sisaldab 28 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 12 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).ALGÕPE

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Mootorratta tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Mootorratta käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS:450.-
Õppematerjal 15 EUR-i.

Mootorratta kasutamine TA eksamil, koos eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 70.- EUR-i

Kui isik omab eelnevalt mingi kategooria juhtimisõigust, siis on koolituse maht:
A2- kategooria koolituskursus 10 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 10 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).TÄ;IENDÕPE

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Mootorratta tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Mootorratta käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS:420.-
Õppematerjal 15 EUR-i.

Mootorratta kasutamine TA eksamil, koos eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 70.- EUR-i

A-eri.
*A (erivõimsusega) vanuse alammäär: 24 a. (21 a. kehtib kuni 18.01.2013).
Mis tahes kategooria autojuhiluba (mitte esmane juhiluba)

A- kategooria koolituskursus sisaldab 10 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min)
ja 10 sõidutundi (sõidutunni pikkus 45 min).

Teooriaõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
-Mootorratta tundmine
-Liiklusohutus
-Liikluspsühholoogia
-Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad


Sõiduõppes käsitletakse järgnevaid teemasid:
-Mootorratta käsitsemine
-Sõiduki juhtimine õppeplatsil
-Sõiduki juhtimine liikluses
-Sõiduki juhtimine erioludes


KOOLITUSKURSUSE MAKSUMUS:420.-
Õppematerjal 15 EUR-i.


Mootorratta kasutamine TA eksamil, koos eksamieelse meeldetuletussõiduga maksab: 70.- EUR-i